Als een erkend Nederlands tussenpersoon die de juiste toegang heeft tot de Nederlandse en buitenlandse verzekeringsmarkt kan Ingosur haar klanten de best mogelijke dekking aanbieden tegen scherpe premies. Daardoor zijn wij goed concurrerend en kunnen wij op korte termijn daadkrachtig offreren.

Bij Ingosur heeft u te maken met een kleine groep mensen. Dit biedt als voordeel dat wij kennen en dat al uw vragen direct worden behandeld. Wij zullen u met betrekking tot onze verzekeringen zo goed mogelijk begeleiden en de markt scherp in de gaten houden.

Ingosur is in staat om uw risico's te inventariseren. Het resultaat hiervan zullen wij gebruiken om een no-nonsense advies uit te brengen over de te verzekeren risico's.
Ook het begeleiden van belangen in het geval van claims zal geen probleem zijn, daar ons kantoor directe lijnen heeft met de verzekeraars en de claims in vele gevallen rechtstreeks kan afwikkelen.

Kortom:

Ingosur biedt als klein kantoor grote mogelijkheden. Indien wij een specialiteit niet in huis hebben gaan wij ernaar voor u op zoek.

Graag maken wij met u geheel vrijblijvend een afspraak om uw situatie eens door te nemen.