Dienstenwijzer

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Dienstenwijzer opgesteld. Deze Dienstenwijzer schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens Ingosur B.V. Carnegielaan 10 2517 KH Den Haag Postbus 859992 2508 CR Den Haag KVK: 27154532

Bereikbaarheid

U kunt ons veel manieren bereiken: Telefoon : 070-3633013 Fax : 070-3658812 E-mail : ingosur@ingosur.nl Internet : http://www.ingosur.nl Ons kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 17.30 uur.

Onze kwaliteit

Ons kantoor heeft een vergunning bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer: 12003048. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen en/of adviseren bij verzekeringen. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en bemiddelen in: • Schadeverzekeringen • Levensverzekeringen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257 2509 AG Den Haag Tel. 0900-3552248

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten om ons beleid te bepalen.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappijen waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.