Rechtsbijstandverzekering

Met de Rechtsbijstandverzekering verzekert u zich tegen de kosten van onder andere een advocaat bij juridische procedures of een rechtszaak als gevolg van een conflict. Als het noodzakelijk is dat voor uw zaak een advocaat wordt ingeschakeld die niet in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar, dan vallen de kosten die hiervoor gemaakt worden ook onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering tot een maximaal van tevoren afgesproken bedrag.

Een rechtsbijstandverzekering is meestal uit modules opgebouwd. Hoe meer modules u verzekert, hoe hoger de premie. De premie is verder ook afhankelijk van uw gezinssamenstelling en de te verzekeren kosten voor een externe advocaat.

U kunt de volgende modules verzekeren:

Consument & Wonen: hulp bij aankoop- en woonconflicten
Verkeer: hulp bij conflicten die in het verkeer ontstaan
Inkomen: hulp bij conflicten met een werkgever of uitkeringsinstantie
Fiscaal en Vermogen: hulp bij belasting- en geldconflicten verzekeren.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer? Kijkt u dan nog even naar de polis van uw autoverzekering. Mogelijk hebt u daarbij ook een rechtsbijstanddekking afgesloten. Die kunt u dan laten vervallen.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte rechtsbijstandverzekering.