Oldtimerverzekering

Uw oldtimer is uw passie. U zorgt goed voor uw oldtimer en u wilt ook dat deze goed verzekerd is. Daar helpen wij u graag bij. Er zijn wel een aantal voorwaarden. De auto moet tenminste 25 jaar oud zijn en alleen hobbymatig gebruikt worden. Voor het woon-werkverkeer en de dagelijkse boodschappen gebruikt u een andere auto. Wilt u de auto WA/beperkt casco of WA/casco verzekeren, dan moet de auto getaxeerd zijn door een erkend onafhankelijk taxateur. Doorgaans moet de auto om de drie jaar worden getaxeerd voor de verzekering.

Bent u lid van een bij FEHAC aangesloten club? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op extra korting op de premie.

Is uw auto ouder dan 15 jaar maar nog geen 25 jaar oud? Dan is een youngtimer verzekering misschien iets voor u. Ook daarvoor geldt: hobbymatig gebruik en een andere auto voor dagelijks vervoer zijn een voorwaarde.

WA (wettelijke aansprakelijkheid):
De WA-verzekering dekt schade die met/door de auto toegebracht wordt aan anderen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan de auto zelf valt niet onder de dekking.

WA/beperkt casco (WA/plus):
Naast de WA-dekking is er ook dekking voor schade door brand, blikseminslag, hagelschade, (poging tot) inbraak/diefstal, joyriding, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

WA/casco (all risks):
Naast de WA-dekking is schade aan uw auto verzekerd. De beperkte cascodekking wordt uitgebreid met schade door aanrijding, slippen en te water raken en vandalismeschade.

Inzittendenverzekering:
De inzittendenverzekering dekt schade die de bestuurder en passagiers van een auto leiden na een ongeval. Het maakt niet uit voor de dekking wie schuldig is aan het ongeval. Dus ook als de bestuurder zelf de schade heeft veroorzaakt en schade lijdt, kan de inzittendenverzekering aangesproken worden.

Er zijn 2 soorten verzekeringen: de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden. De ongevallen-inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt alleen gekeken naar het verzekerde bedrag en dus niet naar de werkelijke schade of kosten. De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade van de chauffeur of de passagiers. Zowel letselschade als materiële schade. 

Rechtsbijstand Motorrijtuig:
De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen geeft u juridische bijstand als u betrokken raakt in een geschil waarbij de verzekerde auto betrokken is. U krijgt dan juridische hulp van een deskundige bij het verhalen van schade aan het voertuig of letselschade van de inzittenden op de schade-veroorzaker. Ook wordt u bijgestaan bij andere geschillen die samenhangen met het bezit van de auto. Dat kan bijvoorbeeld een conflict zijn met een dealer of garage, of hulp bij strafvervolging na een overtreding.

Pechhulp:
Iedereen kan met pech langs de weg komen te staan, hoe goed de auto ook onderhouden wordt. Met een pechhulpverzekering kunt u rekenen op snelle hulpverlening bij pech.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte oldtimerverzekering.