Bestelautoverzekering particulier

Steeds meer particulieren rijden in een bestelauto en gebruiken deze ook privé. Het kenteken is ook op eigen naam geregistreerd en niet op naam van de zaak. Uw bestelauto wilt u natuurlijk goed verzekeren. En tegen een zo gunstig mogelijke premie. Samen met u bepalen wij welke dekking het best bij u past. Dat is afhankelijk van de auto, de dagwaarde en uw persoonlijke wensen. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om te kiezen voor een uitgebreidere dekking, omdat u de lening voor uw bestelauto nog niet hebt afbetaald. Ook kijken wij naar de aanvullende dekkingen bij de autoverzekering. Want niet alleen uw bestelauto moet goed verzekerd zijn, maar ook de bestuurder en de passagiers. Ook pechhulp en rechtsbijstand kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Hebt u bij een andere verzekeringsmaatschappij schadevrije jaren opgebouwd? Dan komt u in aanmerking voor extra korting op de premie!

WA (wettelijke aansprakelijkheid):
De WA-verzekering dekt schade die met/door de auto toegebracht wordt aan anderen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan de auto zelf valt niet onder de dekking.

WA/beperkt casco (WA/plus):
Naast de WA-dekking is er ook dekking voor schade door brand, blikseminslag, hagelschade, (poging tot) inbraak/diefstal, joyriding, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

WA/casco (all risks):
Naast de WA-dekking is schade aan uw bestelauto verzekerd. De beperkte cascodekking wordt uitgebreid met schade door aanrijding, slippen en te water raken en vandalismeschade.

Inzittendenverzekering:
De inzittendenverzekering dekt schade die de bestuurder en passagiers van een bestelauto leiden na een ongeval. Het maakt niet uit voor de dekking wie schuldig is aan het ongeval. Dus ook als de bestuurder zelf de schade heeft veroorzaakt en schade lijdt, kan de inzittendenverzekering aangesproken worden.

Er zijn 2 soorten verzekeringen: de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden. De ongevallen-inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt alleen gekeken naar het verzekerde bedrag en dus niet naar de werkelijke schade of kosten. De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade van de chauffeur of de passagiers. Zowel letselschade als materiële schade. 

Rechtsbijstand Motorrijtuig:
De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen geeft u juridische bijstand als u betrokken raakt in een geschil waarbij de verzekerde bestelauto betrokken is. U krijgt dan juridische hulp van een deskundige bij het verhalen van schade aan het voertuig of letselschade van de inzittenden op de schadeveroorzaker. Ook wordt u bijgestaan bij andere geschillen die samenhangen met het bezit van de bestelauto. Dat kan bijvoorbeeld een conflict zijn met een dealer of garage, of hulp bij strafvervolging na een overtreding.

Pechhulp:
Iedereen kan met pech langs de weg komen te staan, hoe goed de auto ook onderhouden wordt. Met een pechhulpverzekering kunt u rekenen op snelle hulpverlening bij pech.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte bestelautoverzekering.