Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan soms op financieel gebied grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan kosten die u maakt omdat u invalide raakt of extra kosten bij overlijden. Een ongevallenverzekering biedt dan extra financiële zekerheid.

U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en uw ongehuwde kinderen, die thuis wonen of uitwonend zijn voor studie. U verzekert een bedrag naar keuze voor blijvende invaliditeit en overlijden. Hoe groot de werkelijke financiële schade is staat hier verder los van. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om bepaalde risicovolle beroepen mee te verzekeren. En het beoefenen van gevaarlijke sporten is meestal uitgesloten van de dekking.

Raakt u blijvend invalide door een ongeval? Dan hangt het af van de mate van invaliditeit welk bedrag wordt uitgekeerd. In de polisvoorwaarden is dat al vastgelegd. Het volledig verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als u volgens de polisvoorwaarden 100% invalide bent. Is dat bijvoorbeeld 25%, dan wordt 25% van het verzekerde bedrag vergoed. De hoogte van het uitgekeerde bedrag hangt dus af van hoe zwaar de handicap wordt beoordeeld.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte ongevallenverzekering.