Overlijdensrisicoverzekering

U hebt er vast wel eens aan gedacht wat de financiële gevolgen zijn voor uw gezin als u plotseling komt te overlijden. Als uw inkomen wegvalt lopen de vaste lasten nog gewoon door. U kunt dat prima afdekken met een overlijdensrisicoverzekering.

Als u plotseling komt te overlijden gedurende de looptijd van uw verzekering dan wordt aan uw nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd. Er wordt nog wel eens gedacht dat een overlijdensrisico-verzekering hetzelfde is als een uitvaartverzekering. Dat is niet zo. De uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden te maken krijgen met een terugval in inkomsten.

U kunt kiezen voor een verzekering die een vast bedrag uitkeert wanneer u komt te overlijden. Of u kiest voor een verzekering die aan het begin van de looptijd van de verzekering meer uitkeert dan aan het eind. Het verzekerde bedrag wordt dan elk jaar minder. Dit kan elk jaar met hetzelfde bedrag dalen. Of het verzekerde bedrag neemt aan het begin van de looptijd minder snel af dan aan het eind van de looptijd. Ook kan de overlijdensrisicoverzekering verbonden worden aan uw hypotheek. De uitkering wordt dan gebruikt voor het (deels) aflossen van de hypotheek, zodat uw nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Welke keuze u maakt is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en behoeften.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte overlijdensrisico-verzekering.