Bestelautoverzekering

Zorgeloos op weg met uw bestelauto. Dat kan met de bestelautoverzekering. Oók voor onder andere koeriersbedrijven. Een maatwerkverzekering die uw risico's als ondernemer uitstekend afdekt en die u kunt aanpassen op uw situatie. Van schade aan de auto tot rechtsbijstand wanneer u met de andere partij niet uitkomt.

Voordelen van de bestelautoverzekering: Maatwerk

Of u nu een eenmanszaak heeft met één bestelbus of een bedrijf met wel 50 bestelbussen, wij hebben de verzekering die bij uw bedrijf past. Want onze bestelautoverzekering is maatwerk.

Hoe kunt u deze verzekering samenstellen?

WA (wettelijke aansprakelijkheid): de WA-verzekering dekt schade die met/door de bestelauto toegebracht wordt aan anderen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan het voertuig zelf valt niet onder de dekking

WA/beperkt casco: naast de WA-dekking is er ook dekking voor schade door brand, blikseminslag, hagelschade, (poging tot) inbraak/diefstal, joyriding, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk. 

WA/casco: naast de WA-dekking is schade aan uw voertuig verzekerd. De beperkte cascodekking wordt uitgebreid met schade door aanrijding, slippen en te water raken en vandalismeschade.

Is uw bestelauto voorzien van een laad/losklep, een kraan of een walking floor? Dan is schade die daarmee veroorzaakt wordt tijdens het laden/lossen door deze verzekering gedekt.

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan laad-en losmaterieel dat aan de bestelauto is bevestigd.

De inzittendenverzekering dekt schade die de chauffeur en passagiers van een voertuig leiden na een ongeval met dat voertuig. Het maakt niet uit voor de dekking wie schuldig is aan het ongeval. Dus ook als de chauffeur zelf de schade heeft veroorzaakt en schade lijdt, kan de inzittendenverzekering aangesproken worden.

Er zijn 2 soorten verzekeringen: de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden. De ongevallen-inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt alleen gekeken naar het verzekerde bedrag en dus niet naar de werkelijke schade of kosten. De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade van de chauffeur of de passagiers. Zowel letselschade als materiële schade.  

Deze dekking verzekert schade aan de persoonlijke eigendommen van uw chauffeur. Dit kan alleen worden meeverzekerd als de bestelauto WA/casco verzekerd is.

De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen geeft u juridische bijstand als u betrokken raakt in een geschil waarbij het verzekerde voertuig betrokken is. U krijgt dan juridische hulp van een deskundige bij het verhalen van schade aan het voertuig of letselschade van de inzittenden op de schadeveroorzaker. Ook wordt u bijgestaan bij andere geschillen die samenhangen met het bezit van het voertuig. Dat kan bijvoorbeeld een conflict zijn met een dealer of garage, of hulp bij strafvervolging na een overtreding.