Container-/traileraansprakelijkheid

Huurt u of leent u een container, aanhanger of trailer? Dan kan de eigenaar u aansprakelijk stellen als er schade ontstaat aan zijn eigendommen. Met een container-/trailerverzekering verzekert u dit risico.  De container-traileraansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging aan containers, trailers en opleggers van derden die aan u worden verhuurd of aan u ter beschikking worden gesteld.