Bescherming

Ondernemen is niet zonder risico’s. Bij de uitoefening van een bedrijf of beroep worden wel eens fouten gemaakt. Hierdoor kunnen anderen onbedoeld schade leiden.

Als ondernemer kunt u op diverse manieren aansprakelijk worden gehouden. U kunt zelf schade veroorzaken, of de schade kan worden veroorzaakt door uw personeel of door iemand die u hebt ingehuurd. U kunt aansprakelijk worden gesteld door uw werknemers als zij schade oplopen tijdens het werk. Of u bent aansprakelijk voor schade door een gebouw waarvan u eigenaar bent, door producten die u in de markt brengt en voor schade die u aan het milieu veroorzaakt. Ongelukken zitten soms in een klein hoekje. Zorg ervoor dat uw aansprakelijkheid goed verzekerd is.

 Andersom kan natuurlijk ook. U kunt schade lijden door toedoen van een ander, of in een juridisch conflict verzeild raken. Soms valt dit eenvoudig op te lossen. Maar wordt de zaak al snel complexer, dan kan het zomaar veel tijd en geld kosten om uw gelijk te halen. Met een goede rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand bij al uw ondernemersactiviteiten.

De AVB dekt uw aansprakelijkheid als ondernemer voor materiële en letselschade aan derden die door u, uw werknemers of ingehuurde krachten wordt veroorzaakt. Ook bent u verzekerd voor schade door producten die uw bedrijf fabriceert, bewerkt, behandelt, verkoopt, importeert of exporteert. Verder is uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade die een werknemer leidt bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden verzekerd.

Deze verzekering is voor ondernemers die een adviserend beroep of bedrijf hebben. Denk hierbij aan o.a. IT-bedrijven, accountants, advocaten, notarissen, makelaars, medici en architecten. Schade die derden ondervinden door beroepsfouten zijn gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat dan om aantasting van het vermogen van de gedupeerde (dus geen materiele of letselschade zoals bij een AVB) als gevolg van foute adviezen, nalatigheid, verzuim, vergissingen etc.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal uitspraken gedaan door Nederlandse rechters die gevolgen hebben gehad voor de aansprakelijkheid van werkgevers naar hun personeel en naar voor hen werkende niet-ondergeschikten. In het kader van “goed werkgeverschap” laten rechters steeds vaker werkgevers opdraaien voor schade van werknemers door ongevallen die binnen de werksfeer voorvallen. Zo kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade door een bedrijfs- of verkeersongeval tijdens werktijd, maar ook tijdens een bedrijfsuitje. Een standaard AVB biedt daarvoor niet altijd dekking. De WSV dient als aanvulling op de AVB en zorgt ervoor dat u kunt voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van “goed werkgeverschap”. 

Een milieuschadeverzekering is bestemd voor bedrijven die risico lopen op het veroorzaken van milieuschade. De veroorzaker van milieuschade heeft een verplichting de sanering uit te voeren. Soms is aansprakelijkheid voor milieuschade (beperkt) meeverzekerd op een AVB, maar meestal is dit niet het geval. Voorbeelden van milieuschade zijn:

  • Bij storm waait een dak van een pand waarbij asbest vrijkomt en op het terrein van de buren neervalt
  • Een vetvangput van een restaurant raakt verstopt en loopt over
  • Bij het lossen van een tankwagen met gevaarlijke stoffen schiet de slang los en loopt de inhoud de grond in 

 Met een MSV bent u verzekerd voor kosten van sanering van bodem en oppervlaktewater.

Als ondernemer hebt u met diverse partijen te maken. Overheid, klanten, leveranciers, personeel. Meestal is de samenwerking met hen succesvol. Maar als dit niet het geval is dan kan een conflict leiden tot veel rompslomp en hoge kosten voor rechtshulp. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp bij een (dreigend) conflict, met derden of met medewerkers. Ook kunt u advies krijgen over vergunningen, contracten en leveringsvoorwaarden. Indien gewenst kunt u incassobijstand meeverzekeren.