In en om het gebouw

Uw bedrijfspand is het centrale punt in uw organisatie. U wilt geen onnodige risico’s lopen, maar wat nu als uw pand schade oploopt, schade ontstaat aan computers, machines, goederen of inventaris? En wat als uw bedrijf door een schade geruime tijd stil komt te staan? Een goede brandverzekering kan dan uitkomst bieden. Een brandverzekering dekt schade aan uw bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen, computers en machines door bijvoorbeeld brand, storm, blikseminslag water, inbraak en vandalisme. Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Het samenstellen van uw brandverzekering is maatwerk en daarbij zijn wij u graag van dienst. 

Met een gebouwenverzekering ofwel opstalverzekering verzekert u uw bedrijfspand tegen schade. Schade aan glas, zonwering, antennes en lichtreclame valt niet standaard onder de dekking van een gebouwenverzekering. Hiervoor kunt u zich aanvullend op de polis verzekeren.

 De premie van uw verzekering is afhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf, de bouwaard van uw pand en het verzekerde bedrag op de polis.  Indien nodig kunnen wij zorgen voor taxatie van uw bedrijfspand om het te verzekeren bedrag voor de verzekering vast te stellen. Zo voorkomt u dat het pand voor een te laag bedrag verzekerd is en u garantie tegen onderverzekering heeft.

 Bent u huurder van het pand? Dan hoeft u uw bedrijfspand niet zelf te verzekeren. Maar hebt u in het pand voor eigen rekening verbeteringen of uitbreidingen aangebracht? Zoals een  plafond, een nieuwe toiletgroep, een alarminstallatie? Dan valt schade aan deze zaken niet onder de dekking van de gebouwenverzekering van de verhuurder. Dergelijke aanpassingen en verbeteringen verzekert u op een polis voor huurdersbelang.

Vraagt u bij de verhuurder ook na of glasschade verzekerd is op zijn gebouwenverzekering of dat dit voor uw rekening komt. Want dan kunt u uzelf verzekeren tegen glasschade.

Een inventaris/goederenverzekering biedt dekking voor schade aan de roerende zaken in uw bedrijfspand: goederen, voorraden, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen.

Afhankelijk van uw bedrijf kunnen deze zaken worden verzekerd op basis van vaste taxatie, nieuwwaarde of dagwaarde.

Een verzekering voor schade aan uw computers, randapparatuur, computerprogrammatuur en andere apparaten. Wat u verzekert kan naar wens worden geregeld. U kunt alleen de apparatuur verzekeren tegen schade, maar ook bijvoorbeeld herstelkosten bij verlies van data of software, en extra gemaakte kosten door bijvoorbeeld het tijdelijk inzetten van huurapparatuur of het huren van vervangende ruimte.

Als uw bedrijf door een grote schade plotseling stil komt te liggen dan kan dat rampzalige gevolgen hebben voor uw onderneming. De vaste kosten zoals huur, salarissen en hypotheek lopen gewoon door en er wordt geen omzet gerealiseerd. Het is al vaker voorgekomen dat een bedrijf na een grote schade failliet is gegaan omdat er geen bedrijfsschadeverzekering was afgesloten.

 Een bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat u de vaste kosten gewoon kunt blijven betalen en u een uitkering ontvangt voor gederfde nettowinst. De uitkeringsperiode die verzekerd moet worden is de tijd die nodig is om uw bedrijf vanaf nul weer volledig draaiend te krijgen. In de regel worden uitkeringstermijnen verzekerd van 13, 26, 39 of 52 weken, of nog langer, afhankelijk van uw bedrijf.  

Deze verzekering vergoedt de kosten die u maakt om na schade de verloren gegane administratie weer te herstellen. Als in uw bedrijf zich een grote water- of brandschade voordoet, dan is de kans groot dat ook (een groot deel van) de bedrijfsadministratie verloren gaat. Verzekerd zijn dan bijvoorbeeld:

  • Extra personeelskosten
  • Kosten voor huur van vervangende ruimte
  • Extra kosten voor verwarming, water, telefoon, elektriciteit etc.
  • Kosten voor het verzamelen van gegevens

Als u machines gebruikt in uw bedrijf en deze gaan kapot, dan kan het hele productieproces onder druk komen te staan. Dat kan komen doordat een machine kapot gaat door eigen gebrek, door een foute handeling van een medewerker of een ander van buiten komend onheil.

Met een machinebreukverzekering bent u verzekerd voor schade aan de machine zelf. De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van machinebreuk.