Motorverzekering

Vrijheid. Dat is wat je ervaart als motorrijder. Daarbij hoort een verzekering die deze vrijheid niet belemmert. U wilt een verzekering die optimaal is afgestemd op uw wensen. En u wilt niet betalen voor zaken die u niet nodig hebt. Zo kunt u kiezen voor een winterstopdekking als u de motor in de winter niet gebruikt. Dat scheelt weer in de premie. U kunt een nieuwe motor verzekeren met een nieuwwaarderegeling of een tweedehands motor met een aanschafwaarderegeling. Gaat uw motor dan total loss, dan wordt niet de dagwaarde, maar de nieuwwaarde of aanschafwaarde uitgekeerd.

U kunt helm en kleding apart meeverzekeren. En zo komt u tot een “motorverzekering-op-maat”.

WA (wettelijke aansprakelijkheid):
De WA-verzekering dekt schade die met/door de motor toegebracht wordt aan anderen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan de motor zelf valt niet onder de dekking.

WA/beperkt casco (WA/plus):
Naast de WA-dekking is er ook dekking voor schade door brand, blikseminslag, hagelschade, (poging tot) inbraak/diefstal, joyriding, storm, een botsing met loslopende dieren.

WA/casco (all risks):
Naast de WA-dekking is schade aan uw motor verzekerd. De beperkte cascodekking wordt uitgebreid met schade door aanrijding, slippen en te water raken en vandalismeschade. 

Opzittendenverzekering:
De opzittendenverzekering dekt schade die de bestuurder en passagier van een motor leiden na een ongeval. Het maakt niet uit voor de dekking wie schuldig is aan het ongeval. Dus ook als de bestuurder zelf de schade heeft veroorzaakt en schade lijdt, kan de opzittendenverzekering aangesproken worden.

Er zijn 2 soorten verzekeringen: de ongevallen-opzittendenverzekering en de schadeverzekering voor opzittenden. De ongevallen-opzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er wordt alleen gekeken naar het verzekerde bedrag en dus niet naar de werkelijke schade of kosten. De schadeverzekering voor opzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade van de chauffeur of de passagiers. Zowel letselschade als materiële schade. 

Rechtsbijstand Motorrijtuigen:
De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen geeft u juridische bijstand als u betrokken raakt in een geschil waarbij de verzekerde motor betrokken is. U krijgt dan juridische hulp van een deskundige bij het verhalen van schade aan het voertuig of letselschade van de opzittenden op de schadeveroorzaker. Ook wordt u bijgestaan bij andere geschillen die samenhangen met het bezit van de motor. Dat kan bijvoorbeeld een conflict zijn met een dealer of garage, of hulp bij strafvervolging na een overtreding.

Pechhulp:
Iedereen kan met pech langs de weg komen te staan, hoe goed de motor ook onderhouden wordt. Met een pechhulpverzekering kunt u rekenen op snelle hulpverlening bij pech.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte motorverzekering.