Woonhuisverzekering

Bent u eigenaar van een woning? Dan bent u volgens uw hypotheekcontract verplicht een woonhuisverzekering af te sluiten. Het woonhuis is het onderpand voor de lening. Logisch dat dit verzekerd moet worden, want als de woning afbrandt, dan is het onderpand ook weg. Los van deze verplichting wilt u natuurlijk dat dit kostbare bezit goed verzekerd is. Een schade door bijvoorbeeld brand, lekkage, inbraak of slecht weer kan zomaar gebeuren. En dat is voor niemand een pretje.

Een woonhuisverzekering dekt gevolgschade aan de woning en de zaken die daar in en aan vast zitten, zoals leidingen, een CV, de badkamer en het toilet. Ook zonnepanelen en laadpalen voor elektrische voertuigen kunnen worden meeverzekerd op een woonhuisverzekering. Het moet gaan om een schade door een onzeker voorval, dus door een onverwachte gebeurtenis. Schade door achterstallig onderhoud kan niet op een woonhuisverzekering worden geclaimd.

De premie is afhankelijk van een aantal zaken, zoals onder andere het type woonhuis, de aard van de bouw, het verzekerde bedrag op de polis en de gekozen dekking. Als u maatregelen voor het voorkomen van brand- en inbraakschade hebt getroffen kunt u in aanmerking komen voor premiekorting.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van een geschikte woonhuisverzekering.

Eigenaar van een appartement? Over het algemeen is uw woning dan verzekerd op een collectieve verzekering van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw waarvan uw appartement deel uitmaakt. De collectieve verzekering van de VvE gaat er meestal van uit dat elk appartement voorzien is van een standaard afwerking voor de woonkamer, keuken, badkamer etc. Verbeteringen in de individuele appartementen zijn niet standaard meeverzekerd. U kunt hiervoor zelf een verzekering voor eigenarenbelang afsluiten, of dit laten meeverzekeren op uw inboedelverzekering.